من از کوچکی عاشق سیندرلا و لباس و چیزی که عاشقش بودم کفش های شیشه ایش بود

امید وارمشما هم خوشتون بیاد  

 
خوب تموم شد امید وارم خوشتون اومده باشه
نظر یا دتون نره